Historia

Mycket lite är känt om Marias bakgrund. Det finns en hel del teorier, spekulationer och hörsägen om hennes historia, men det går ännu inte att skriva något i sten. Vi forskar dock vidare.

Lite allmänt kan dock sägas om båttypen. I tidskriften Träbiten nr 74, av Sigvard Fjellsson, som handlar om bygget av makrillgarnbåten Blixten kan man läsa följande:

"Vad man vanligtvis menar när man säger däcksbåt är däckade båtar mellan ca 25 och 40 fots längd. Spets- eller rundgattade med ett lågt räcke från bog till låring. De traditionella är också klinkbyggda och har varit vanliga i hela Skagerack- Kattegattområdet. De varierar i form och storlek efter användningsområde och har även regionala särdrag. I grovt har man skiljt på tre typer: De nordliga från Hvaler och Koster, de orustbyggda samt de sydliga från Öresund och Danmark. Någon entydig typbeteckning finns inte. Däcksbåt är snarare ett samlingsnamn för många olika typer ... Vanligast är benämningar som syftar på båtens användningsområde, t ex makrillgarnbåt ... Andra däcksbåtar var tull- och lotsbåtar, badgästseglare och det mera vanvördiga "pärebåtar". De sistnämnda fraktade potatis och frukt."

Tidigare ägare och viss efterforskning ger vid handen att Maria skulle tillhöra denna senare kategori, alltså den vanvördiga pärebåten. Vilket naturligtvis gläder oss oerhört. Vem vill inte ha en vanvördig, gammel fraktskuta istället för en smäcker badgästseglare! Nåväl, så stor skillnad var det väl inte i konstruktionen kanske. Men Maria är väldigt robust och stabilt byggd, det måste tillges. Vi hade turen att kunna jämföra henne med en annan lika stor däcksbåt, som varit just badgästseglare. Från inte alltför nära håll var likheten slående. De var också väldigt lika i uppbyggnad och konstruktion, men Maria var oerhört mycket mer robust byggd. Allting - bord, spant, bottenstockar, stäv, rundhult m.m, var tjockare, bredare och grövre. Hur som helst, hon har alltså troligtvis fraktat potatis och frukt någonstans i Bohuslän. Och för att använda ett numera bekant ord - troligen - är hon byggd någon gång runt 1920. Lite tidigare är också ett alternativ.

Var byggdes då Maria? Ett rykte säger att hon byggdes av den kände båtbyggaren Anders Mattsa (Mattsson) i Kungsviken på Orust. Hur mycket sanning som ligger i detta är svårt att säga. Det kan vara sant, det kan vara nys. Det finns andra som menar att det är mer troligt att hon är byggd på Tjörn. För att sammanfatta det hela: Vi har inte den blekaste aning. Att hon är byggd antingen på Orust eller Tjörn torde dock vara säkert, men av vem och vilket år, det vet vi ingalunda. Det är naturligtvis inte hela världen heller, men det skulle ändå vara trevligt att veta lite mer om hennes historia. Därför fortsätter som sagt våra efterforskningar, och vi får se vart det hela leder...

006.jpg                           Spant i god, gammal ek

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)